סגולות נוספות

חמין במוצאי שבת לרפואה

רבי אלימלך מליז'נסק

חמין במוצאי שבת לרפואה

לידה קלה

טבילה בחודש התשיעי

הרב מרדכי אליהו

טבילה בחודש התשיעי

לידה קלה

להתפלל על חברו

חכמינו ז"ל בתלמוד בבלי

להתפלל על חברו

זיווג הגון

הסרת תכשיטי הזהב

הרב מרדכי אליהו

הסרת תכשיטי הזהב

ללידה קלה

פרקי תהלים ללידה קלה

הרבנית קנייבסקי

פרקי תהלים ללידה קלה

לידה קלה

סעודת מלווה מלכה

מפי השמועה

סעודת מלווה מלכה

פרנסה

להמנע מעשיית מלאכה בחנוכה

בן איש חי

להמנע מעשיית מלאכה בחנוכה

רפואה שלימה

סגולת הדלקת נרות חנוכה בשמן זית

מפי השמועה

סגולת הדלקת נרות חנוכה בשמן זית

הצלחה בחינוך

קריאת ספר יונה סמוך לחדר לידה

סגולה ללידה קלה, שכאשר האשה נמצאת בחדר לידה יקרא בעלה ספר יונה מתחילה ועד סוף.

טעם לסגולה זו יש אומרים על שם הדג שהקיא את יונה, כך היולדת תלד את בנה בקלות. ויש אומרים הטעם על פי מה שמפרש הזוהר הקדוש את ספר יונה בדרך דרש, ויונה משול לנשמת האדם ואוניה זהו גופו, שהנשמה יורדת לגוף האדם - לא תשכח את סיבת ירדתה לעולם ותברח מהייעוד שלה ולכן קוראים בספר יונה - כאילו אומרים לנשמה של התינוק, שלא תפחד לירד לעולם הזה שמא תכשל בעבירות.

מסוגלות הסגולה ל:

הרב מרדכי אליהו

ייחוס הסגולה ל:

מקור הסגולה:

 • האילן הקדוש
  האילן הקדוש

  180

 • ברכה מהמקובל הרב בניהו שמואלי
  ברכה מהמקובל הרב בניהו שמואלי

  180

 • סט קדושת יצחק
  סט קדושת יצחק

  7200

 • ריבת אתרוגים
  ריבת אתרוגים

  600

02-6401020

פורטל הסגולות

סגולות וקמיעות על פי הקבלה

שלח עמוד זה לחבר