סגולות נוספות

תפילה על הפרנסה ב''שמע קולנו'

מפי השמועה

תפילה על הפרנסה ב''שמע קולנו'

פרנסה ברווח

להתפלל על חברו

חכמינו ז"ל בתלמוד בבלי

להתפלל על חברו

זיווג הגון

צעד דרסטי לפתיחת שערי הפרנסה

האדמו"ר מלובאוייטש זצ"ל

צעד דרסטי לפתיחת שערי הפרנסה

לפרנסה בריווח

ניקוי הבית מטומאה רוחנית

מפי השמועה

ניקוי הבית מטומאה רוחנית

רפואה שלימה

הכנסת טיפות היין בכיס המכנסיים

מפי השמועה

הכנסת טיפות היין בכיס המכנסיים

פרנסה בריווח

חיזוק האחדות ושלום בית

האדמו"ר מלובאוייטש זצ"ל

חיזוק האחדות ושלום בית

פרנסה ברווח

 ברכת המזון בקול בשמחה ובכוונה

ספר החינוך

ברכת המזון בקול בשמחה ובכוונה

פרנסה ברווח

בדיקת כל המזוזות בבית

מפי השמועה

בדיקת כל המזוזות בבית

שלום בית

לימוד במשמרת השלישית של הלילה

הזמן המיוחד ביותר והמסוגל ביותר לכל עניני הפרנסה במשך היום, הוא המשמרת השלישית של הלילה כדברי רבנו בחיי (פרשת בשלח ד”ה ויצאו העם ולקטו) שהקב”ה הוריד את המן לישראל, במשמרת שלישית של הלילה שהיא כנגד ‏יעקב אבינו ע”ה, שהוא תפארת מידת הרחמים.

זמן משמרת שלישית שיוצא בערך 2.40-4.30 ולכן יש להקפיד ליסד חברותא קבועה, בשעה זו ללמוד בה בעיקר עניני פרשת המן,

מסוגלות הסגולה ל:

מפי השמועה

ייחוס הסגולה ל:

מקור הסגולה:

 • ברכה מהמקובל הרב בניהו שמואלי
  ברכה מהמקובל הרב בניהו שמואלי

  180

 • סט קדושת יצחק
  סט קדושת יצחק

  7200

 • מפתח הישועות
  מפתח הישועות

  2772

 • קמיע הקודש
  קמיע הקודש

  700

02-6401020

פורטל הסגולות

סגולות וקמיעות על פי הקבלה

שלח עמוד זה לחבר