סגולות נוספות

סגולת הדלקת נרות חנוכה בשמן זית

מפי השמועה

סגולת הדלקת נרות חנוכה בשמן זית

הצלחה בחינוך

אלהא דמאיר ענני

הרב חיד"א

אלהא דמאיר ענני

שלום בית

אמירת שבח "עלינו לשבח"

רבי חיים ויטאל

אמירת שבח "עלינו לשבח"

להצלחה בכל

ברכה מתלמיד חכם

חכמינו ז"ל בתלמוד בבלי

ברכה מתלמיד חכם

רפואה שלימה

להמנע מעשיית מלאכה בחנוכה

סגולה לאשה שתצליח בבדיקה או טיפול רפואי לקבל על עצמה שיום אחד מתוך שמונת ימי החנוכה, היא לא עושה שום מלאכה ומקדישה את היום כולו לתפילה ובזכות זה תינצל מאותה הצרה.

מסוגלות הסגולה ל:

בן איש חי

ייחוס הסגולה ל:

מקור הסגולה:

    02-6401020

    פורטל הסגולות

    סגולות וקמיעות על פי הקבלה

    שלח עמוד זה לחבר