סגולות נוספות

בקשת לתפילה מחתן ביום חופתו

מפי השמועה

בקשת לתפילה מחתן ביום חופתו

זיווג הגון

חמשת אלפים ומאתיים ש"ח לתלמיד חכם

הרב שטיינמן

חמשת אלפים ומאתיים ש"ח לתלמיד חכם

זרע של קיימא

להתפלל על חברו

חכמינו ז"ל בתלמוד בבלי

להתפלל על חברו

זיווג הגון

תשלום למורה שילמד ילד אחר תורה

הרב חיים קניבסקי

תשלום למורה שילמד ילד אחר תורה

זרע של קיימא

גידול זקן

הרב חיים קניבסקי

גידול זקן

זרע של קיימא

קיום מצוות שילוח הקן

הרב חיים קניבסקי

קיום מצוות שילוח הקן

זרע של קיימא

שתיית יין בהבדלה

חכמינו ז"ל בתלמוד בבלי

שתיית יין בהבדלה

זרע של קיימא

בדיקת כל המזוזות בבית

מפי השמועה

בדיקת כל המזוזות בבית

שלום בית

הפסוק המסוגל לפקידת עקרות

סגולה זרע של קיימא ביום השמיני של חג החנוכה, הנקרא זאת חנוכה, כאשר כל שמונת נרות החנוכייה דולקים יש לומר שבע פעמים את הפסוק במזמור פ' בתהילים: "אלהים צבאות שוב נא הבט משמים וראה ופקוד גפן זאת".

מסוגלות הסגולה ל:

הרבנית ימימה מזרחי

ייחוס הסגולה ל:

מקור הסגולה:

 • האילן הקדוש
  האילן הקדוש

  180

 • ברכה מהמקובל הרב בניהו שמואלי
  ברכה מהמקובל הרב בניהו שמואלי

  180

 • סט קדושת יצחק
  סט קדושת יצחק

  7200

 • ריבת אתרוגים
  ריבת אתרוגים

  600

02-6401020

פורטל הסגולות

סגולות וקמיעות על פי הקבלה

שלח עמוד זה לחבר