סגולות נוספות

לא לספר הרבה ממה שיודע

הרב מאיר מאזוז

לא לספר הרבה ממה שיודע

נגד עין הרע

צעד דרסטי לפתיחת שערי הפרנסה

האדמו"ר מלובאוייטש זצ"ל

צעד דרסטי לפתיחת שערי הפרנסה

לפרנסה בריווח

ניקוי הבית מטומאה רוחנית

מפי השמועה

ניקוי הבית מטומאה רוחנית

רפואה שלימה

סגולה נגד עין הרע מהפלא יועץ

רבי אליער פאפו זצ"ל - בעל הפלא יוועץ

סגולה נגד עין הרע מהפלא יועץ

נגד עין הרע

אמירת פרק תהילים בסיום תפילת שמונה עשרה

מפי השמועה

אמירת פרק תהילים בסיום תפילת שמונה עשרה

זיווג הגון בקרוב

בדיקת התחייבות של נדרים וצדקה

חכמינו ז"ל בתלמוד בבלי

בדיקת התחייבות של נדרים וצדקה

רפואה שלימה

קריאת שיר השירים 40 יום

מפי השמועה

קריאת שיר השירים 40 יום

זיווג הגון בקרוב

תפילה למציאת חן

הרב חיד"א

תפילה למציאת חן

לחן וחסד

לשפוך דמעות כמים בעת הדלקת נרות החנוכה

הרב אלימלך בידרמן מספר את הסיפור הבא: אחד מתושבי קוממיות התעורר משנתו וחש כי ראייתו אינה צלולה וכי הוא רואה הכול כפול ומטושטש. מיד הלך לדרוש ברופאים שימצאו מזור למכאובו, אך לאחר בדיקות השיבו הרופאים את פניו ריקם, כי לא היה בידם לרפאותו בדרך הטבע. הימים היו ימי חנוכה, ובעת הדלקת הנרות שפך דמעות כמים לפני הבורא שירפאהו בתוך שאר חולי ישראל ויזכה לראות כאחד האדם. בכל אותו הזמן לא הסיר את עיניו מהביט בנרות הקדושים, ואכן תפילתו התקבלה, וראייתו החלה להשתפר עד שנתרפא לגמרי למול עיניהם המשתאות של הרופאים. "אין זה פלא כלל", אומר הרב בידרמן. "ימי החנוכה הם ימי ניסים, והנהגת הבריאה היא למעלה מדרך הטבע, לכן נקל לפעול ישועות ונפלאות".

מסוגלות הסגולה ל:

הרב אלימלך בידרמן

ייחוס הסגולה ל:

מקור הסגולה:

 • ברכה מהמקובל הרב בניהו שמואלי
  ברכה מהמקובל הרב בניהו שמואלי

  180

 • סט קדושת יצחק
  סט קדושת יצחק

  7200

 • קמיע מכסף
  קמיע מכסף

  3456

 • מפתח הישועות
  מפתח הישועות

  2772

02-6401020

פורטל הסגולות

סגולות וקמיעות על פי הקבלה

שלח עמוד זה לחבר