סגולות נוספות

זהירות מקיפוח פרנסה של אחרים

ספר סגולות ישראל

זהירות מקיפוח פרנסה של אחרים

הצלחה בחינוך

הסגולה שבשמירת הדיבור

ספר סגולות ישראל

הסגולה שבשמירת הדיבור

הצלחה בחינוך

ניקוי הבית מטומאה רוחנית

מפי השמועה

ניקוי הבית מטומאה רוחנית

רפואה שלימה

דוגמא אישית לילדים

ספר סגולות ישראל

דוגמא אישית לילדים

הצלחה בחינוך

תפילה למציאת חן

הרב חיד"א

תפילה למציאת חן

לחן וחסד

סגולה מיוחדת לראש חודש טבת

בן איש חי

סגולה מיוחדת לראש חודש טבת

רפואה שלימה

סגולת הפתק והחנוכייה - בדוק ומנוסה

מפי השמועה

סגולת הפתק והחנוכייה - בדוק ומנוסה

זרע של קיימא

תפילה מיוחדת לחנוכה

תפילות הבוקר

תפילה מיוחדת לחנוכה

הצלחה בכל

תפילה בזמן הדלקת נרות שבת

סגולה לשלום בית שהאישה תתפלל בזמן הדלקת הנרות בערב שבת קודש על בעלה וילדיה שיצליחו ויזכו לאור תורה, ושיהיה שלום ואחווה בינה לבין בעלה, כיון שאותה שעה שערי שמים פתוחים לתפלה.

מסוגלות הסגולה ל:

מפי השמועה

ייחוס הסגולה ל:

מקור הסגולה:

 • ברכה מהמקובל הרב בניהו שמואלי
  ברכה מהמקובל הרב בניהו שמואלי

  180

 • סט קדושת יצחק
  סט קדושת יצחק

  7200

 • קמיע מכסף
  קמיע מכסף

  3456

02-6401020

פורטל הסגולות

סגולות וקמיעות על פי הקבלה

שלח עמוד זה לחבר