סגולות נוספות

זהירות מקיפוח פרנסה של אחרים

ספר סגולות ישראל

זהירות מקיפוח פרנסה של אחרים

הצלחה בחינוך

הסגולה שבשמירת הדיבור

ספר סגולות ישראל

הסגולה שבשמירת הדיבור

הצלחה בחינוך

ניקוי הבית מטומאה רוחנית

מפי השמועה

ניקוי הבית מטומאה רוחנית

רפואה שלימה

דוגמא אישית לילדים

ספר סגולות ישראל

דוגמא אישית לילדים

הצלחה בחינוך

תפילה למציאת חן

הרב חיד"א

תפילה למציאת חן

לחן וחסד

סגולה מיוחדת לראש חודש טבת

בן איש חי

סגולה מיוחדת לראש חודש טבת

רפואה שלימה

סגולת הפתק והחנוכייה - בדוק ומנוסה

מפי השמועה

סגולת הפתק והחנוכייה - בדוק ומנוסה

זרע של קיימא

תפילה מיוחדת לחנוכה

תפילות הבוקר

תפילה מיוחדת לחנוכה

הצלחה בכל

הדלקת נרות בשמן זית

כדי לזכות להצלחה בחינוך הילדים, יש להדר בהדלקת נרות שבת בשמן זית זך, ובפמוטים נאים ונקיים. מצוות הדלקת הנרות אמנם מוטלת על האישה, אך כדאי ביותר שגם הבעל ייקח בזה חלק, ולכל הפחות יסדר את הנרות בפמוטים. ואמרו רבותינו (מסכת שבת) כי "כל הזהיר בנר,יזכה לבנים תלמידי חכמים". סגולה זו מיועדת הן לנרות שבת והן לנרות חנוכה, ובלבד שיהדר בשניהם.

מסוגלות הסגולה ל:

רבי אליער פאפו זצ"ל - בעל הפלא יוועץ

ייחוס הסגולה ל:

מקור הסגולה:

 • ברכה מהמקובל הרב בניהו שמואלי
  ברכה מהמקובל הרב בניהו שמואלי

  180

 • סט קדושת יצחק
  סט קדושת יצחק

  7200

 • קמיע מכסף
  קמיע מכסף

  3456

02-6401020

פורטל הסגולות

סגולות וקמיעות על פי הקבלה

שלח עמוד זה לחבר