סגולות נוספות

זהירות מקיפוח פרנסה של אחרים

ספר סגולות ישראל

זהירות מקיפוח פרנסה של אחרים

הצלחה בחינוך

הסגולה שבשמירת הדיבור

ספר סגולות ישראל

הסגולה שבשמירת הדיבור

הצלחה בחינוך

ניקוי הבית מטומאה רוחנית

מפי השמועה

ניקוי הבית מטומאה רוחנית

רפואה שלימה

תפילה למציאת חן

הרב חיד"א

תפילה למציאת חן

לחן וחסד

סגולה מיוחדת לראש חודש טבת

בן איש חי

סגולה מיוחדת לראש חודש טבת

רפואה שלימה

סגולת הפתק והחנוכייה - בדוק ומנוסה

מפי השמועה

סגולת הפתק והחנוכייה - בדוק ומנוסה

זרע של קיימא

תפילה מיוחדת לחנוכה

תפילות הבוקר

תפילה מיוחדת לחנוכה

הצלחה בכל

לשחק עם הילדים בסביבון

הרב שלמה זלמן אויערבך

לשחק עם הילדים בסביבון

הצלחה בחינוך

דוגמא אישית לילדים

סגולה טבעית לגידול בנים לתת דוגמא אישית לבניו, ולכן יזהרו ההורים על יד הילדים לנהוג בכבוד אחד עם השני. וח"ו שלא יקללו זה את זה אלא להפך יראו כבוד וההערכה אחד לשני ויראו הבנים וילמדו.

מסוגלות הסגולה ל:

ספר סגולות ישראל

ייחוס הסגולה ל:

מקור הסגולה:

 • ברכה מהמקובל הרב בניהו שמואלי
  ברכה מהמקובל הרב בניהו שמואלי

  180

 • סט קדושת יצחק
  סט קדושת יצחק

  7200

 • קמיע מכסף
  קמיע מכסף

  3456

02-6401020

פורטל הסגולות

סגולות וקמיעות על פי הקבלה

שלח עמוד זה לחבר