סגולות נוספות

תפילה על הפרנסה ב''שמע קולנו'

מפי השמועה

תפילה על הפרנסה ב''שמע קולנו'

פרנסה ברווח

להתפלל על חברו

חכמינו ז"ל בתלמוד בבלי

להתפלל על חברו

זיווג הגון

צעד דרסטי לפתיחת שערי הפרנסה

האדמו"ר מלובאוייטש זצ"ל

צעד דרסטי לפתיחת שערי הפרנסה

לפרנסה בריווח

ניקוי הבית מטומאה רוחנית

מפי השמועה

ניקוי הבית מטומאה רוחנית

רפואה שלימה

הכנסת טיפות היין בכיס המכנסיים

מפי השמועה

הכנסת טיפות היין בכיס המכנסיים

פרנסה בריווח

חיזוק האחדות ושלום בית

האדמו"ר מלובאוייטש זצ"ל

חיזוק האחדות ושלום בית

פרנסה ברווח

לימוד במשמרת השלישית של הלילה

מפי השמועה

לימוד במשמרת השלישית של הלילה

פרנסה ברווח

 ברכת המזון בקול בשמחה ובכוונה

ספר החינוך

ברכת המזון בקול בשמחה ובכוונה

פרנסה ברווח

אליהו הנביא במוצ"ש

​להרויח פרנסתו בלי שום צער: לומר בכל מוצאי שבת אחר ההבדלה ע' פעמים "אליהו הנביא" לא פחות ולא יותר ויכוין בשם אגלא" ולא יספר זה לשום אדם ויועיל בעז"ה.

מסוגלות הסגולה ל:

גדול המקובלים הרש"ש הקדוש

ייחוס הסגולה ל:

מקור הסגולה:

 • ברכה מהמקובל הרב בניהו שמואלי
  ברכה מהמקובל הרב בניהו שמואלי

  180

 • סט קדושת יצחק
  סט קדושת יצחק

  7200

 • מפתח הישועות
  מפתח הישועות

  2772

 • קמיע הקודש
  קמיע הקודש

  700

02-6401020

פורטל הסגולות

סגולות וקמיעות על פי הקבלה

שלח עמוד זה לחבר