כל הסגולות

מחכמי הקבלה והסוד

זהירות מקיפוח פרנסה של אחרים

ספר סגולות ישראל

זהירות מקיפוח פרנסה של אחרים

הצלחה בחינוך

סגולה נגד נגיף הקורונה

רבי שמשון מאסטרופולי

סגולה נגד נגיף הקורונה

שמירה והגנה

סגולת הוותרנות

ספר סגולות ישראל

סגולת הוותרנות

רפואה שלימה

להתפלל על חברו

חכמינו ז"ל בתלמוד בבלי

להתפלל על חברו

זיווג הגון

צעד דרסטי לפתיחת שערי הפרנסה

האדמו"ר מלובאוייטש זצ"ל

צעד דרסטי לפתיחת שערי הפרנסה

לפרנסה בריווח

הסרת תכשיטי הזהב

הרב מרדכי אליהו

הסרת תכשיטי הזהב

ללידה קלה

הכנסת טיפות היין בכיס המכנסיים

מפי השמועה

הכנסת טיפות היין בכיס המכנסיים

פרנסה בריווח

חמין במוצאי שבת לרפואה

רבי אלימלך מליז'נסק

חמין במוצאי שבת לרפואה

לידה קלה

חמשת אלפים ומאתיים ש"ח לתלמיד חכם

הרב שטיינמן

חמשת אלפים ומאתיים ש"ח לתלמיד חכם

זרע של קיימא

הסגולה שבשמירת הדיבור

ספר סגולות ישראל

הסגולה שבשמירת הדיבור

הצלחה בחינוך

תשלום למורה שילמד ילד אחר תורה

הרב חיים קניבסקי

תשלום למורה שילמד ילד אחר תורה

זרע של קיימא

ניקוי הבית מטומאה רוחנית

מפי השמועה

ניקוי הבית מטומאה רוחנית

רפואה שלימה

שירת הים בכוונה ובשמחה

מפי השמועה

שירת הים בכוונה ובשמחה

לזיווג הגון בקרוב

סגולה לבריאות העיניים

ספר סגולות ישראל

סגולה לבריאות העיניים

רפואה שלימה

בקשת לתפילה מחתן ביום חופתו

מפי השמועה

בקשת לתפילה מחתן ביום חופתו

זיווג הגון

תפילה על הפרנסה ב''שמע קולנו'

מפי השמועה

תפילה על הפרנסה ב''שמע קולנו'

פרנסה ברווח

טבילה בחודש התשיעי

הרב מרדכי אליהו

טבילה בחודש התשיעי

לידה קלה

לא לספר הרבה ממה שיודע

הרב מאיר מאזוז

לא לספר הרבה ממה שיודע

נגד עין הרע

דוגמא אישית לילדים

ספר סגולות ישראל

דוגמא אישית לילדים

הצלחה בחינוך

הסרת עין הרע

רבי מנחם מנדל מרימנוב זיע"א

הסרת עין הרע

נגד עין הרע

02-6401020

פורטל הסגולות

סגולות וקמיעות על פי הקבלה

שלח עמוד זה לחבר