ללידה קלה

עדכנו אותי על סגולות חדשות 

ללידה קלה

כל הסגולות והקמיעות

ללידה קלה

ללידה קלה

רבי אלימלך מליז'נסק

חמין במוצאי שבת לרפואה

הרב מרדכי אליהו

הסרת תכשיטי הזהב

מפי השמועה

סעודת מלווה מלכה

הרב חיד"א

תיקון כרת עם עשרה בני אדם

רבי חיים ויטאל

אמירת שבח "עלינו לשבח"

מפי השמועה

פרק כ' בתהלים

הרב מרדכי אליהו

טבילה בחודש התשיעי

הרב מרדכי אליהו

קריאת ספר יונה סמוך לחדר לידה

בן איש חי

להמנע מעשיית מלאכה בחנוכה

הרב חיד"א

אלהא דמאיר ענני

מפי השמועה

הידור במצוות סעודה רביעית

מפי השמועה

אמירת פסוקים באות נו"ן

חכמינו ז"ל בתלמוד בבלי

להתפלל על חברו

הרבנית קנייבסקי

פרקי תהלים ללידה קלה

מפי השמועה

סגולת הדלקת נרות חנוכה בשמן זית

רבי מאיר מפרמישלאן

ברכת אשר יצר בכוונה

חכמינו ז"ל בתלמוד בבלי

ברכה מתלמיד חכם

 • האילן הקדוש

  180

 • סט קדושת יצחק

  7200

 • ריבת אתרוגים

  600

 • מגן האלף

  3636

02-6401020

פורטל הסגולות

סגולות וקמיעות על פי הקבלה

שלח עמוד זה לחבר