זהירות מקיפוח פרנסה של אחרים

זהירות מקיפוח פרנסה של אחרים

הצלחה בחינוך

סגולה נגד נגיף הקורונה

סגולה נגד נגיף הקורונה

שמירה והגנה

סגולת הוותרנות

סגולת הוותרנות

רפואה שלימה

חמין במוצאי שבת לרפואה

חמין במוצאי שבת לרפואה

לידה קלה

חמשת אלפים ומאתיים ש"ח לתלמיד חכם

חמשת אלפים ומאתיים ש"ח לתלמיד חכם

זרע של קיימא

הסגולה שבשמירת הדיבור

הסגולה שבשמירת הדיבור

הצלחה בחינוך

בקשת לתפילה מחתן ביום חופתו

בקשת לתפילה מחתן ביום חופתו

זיווג הגון

תפילה על הפרנסה ב''שמע קולנו'

תפילה על הפרנסה ב''שמע קולנו'

פרנסה ברווח

טבילה בחודש התשיעי

טבילה בחודש התשיעי

לידה קלה

סגולות נבחרות ובדוקות

האילן הקדוש

שמירה, לידה קלה, זרע של קיימא, ועוד

180

מטבע אש הקודש

זיווג הגון, רפואה שלימה,

1100

יין הסיומים

שפע והצלחה

1200

טלית הזיווגים

זיווג הגון בקרוב

1800

 

חפש כל הסגולות והקמיעות לפי ייחוס

אודות ' סודות הקבלה'

מאז ומעולם בארץ ובגולה, ידע עם ישראל - 'עם סגולה' כי הבורא ברחמיו הותיר בכל דור ודור ל"ו צדיקים, שהעתירו בתפלה על מצוקותיהן של ישראל.

במרוץ השנים, נכתבו על ידם קמיעות ושמות מלאכים ושרפים, ואף הורישו במשנתם סגולות בדוקות על פי רזי הקודש.

עם מאמץ עליון, חקירה ויגיעה רבה, עלה בידנו להשיג סגולות וקמיעות אשר שנים לא היו בנמצא, לתועלת עם ישראל, לרפואה, לזיווג הגון, לפרנסה, לזרע של קיימא ועוד.

חלקם נתברכו על ידי גדולי וצדיקי הדור, וחלקם נעשו על פי הדרכתם והנחייתם של גדולי המקובלים, ואלו ואלו הביאו ישועות רבות וראו על ידם נסים ופלאות.

 
 

קמיע הקודש

זהו דבבר נפלא! תבורכו מפי עליון!

המלצות וחוות דעת על סגולות וקמיעות

"

 

סגולה לזיווג, סגולה לילדים, סגולות וקמיעות. סודות הקבלה - סגולות וקמיעות על פי הסוד והקבלה

02-6401020

פורטל הסגולות

סגולות וקמיעות על פי הקבלה

שלח עמוד זה לחבר