הזדמנות!

100 קמיעי 'אילן הקדוש' בסבסוד!

400

₪ בלבד!

180

נותרו:

78

יחידות

הסרת עין הרע בעופרת

מידי ראש חודש 'פורטל הסגולות' עורך הסרת עין הרע על ידי רבנים ומקובלים, על פי הקבלה, בהתכת עופרת, תיקון המסוגל ביותר לביטול עין הרע והסרת עיכובים.

סגולות חדשות מפי גדולי המקובלים והצדיקים

ספר סגולות ישראל

זהירות מקיפוח פרנסה של אחרים

רבי שמשון מאסטרופולי

סגולה נגד נגיף הקורונה

רבי אלימלך מליז'נסק

חמין במוצאי שבת לרפואה

הרב שטיינמן

חמשת אלפים ומאתיים ש"ח לתלמיד חכם

מפי השמועה

בקשת לתפילה מחתן ביום חופתו

מפי השמועה

תפילה על הפרנסה ב''שמע קולנו'

 

קמיעות וסגולות להזמנה ורכישה

 • האילן הקדוש
  האילן הקדוש
  קמיע סודות הקבלה

  180

 • מטבע אש הקודש
  מטבע אש הקודש
  קמיע סודות הקבלה

  1100

 • יין הסיומים
  יין הסיומים
  קמיע סודות הקבלה

  1200

 • טלית הזיווגים
  טלית הזיווגים
  קמיע סודות הקבלה

  1800

אודות ' סודות הקבלה'

מאז ומעולם בארץ ובגולה, ידע עם ישראל - 'עם סגולה' כי הבורא ברחמיו הותיר בכל דור ודור ל"ו צדיקים, שהעתירו בתפלה על מצוקותיהן של ישראל.

במרוץ השנים, נכתבו על ידם קמיעות ושמות מלאכים ושרפים, ואף הורישו במשנתם סגולות בדוקות על פי רזי הקודש.

עם מאמץ עליון, חקירה ויגיעה רבה, עלה בידנו להשיג סגולות וקמיעות אשר שנים לא היו בנמצא, לתועלת עם ישראל, לרפואה, לזיווג הגון, לפרנסה, לזרע של קיימא ועוד.

חלקם נתברכו על ידי גדולי וצדיקי הדור, וחלקם נעשו על פי הדרכתם והנחייתם של גדולי המקובלים, ואלו ואלו הביאו ישועות רבות וראו על ידם נסים ופלאות.

סגולה לזיווג, סגולה לילדים, סגולות וקמיעות. סודות הקבלה - סגולות וקמיעות על פי הסוד והקבלה, סודות הקבלה פורטל הסגולות והקמיעות

02-6401020

סגולות וקמיעות על פי הקבלה

פורטל הסגולות